disgyblion yn mwynhau Codi'r To
disgyblion yn mwynhau Codi'r To
disgyblion yn mwynhau Codi'r To

TRAWSNEWID BYWYDAU DRWY GERDDORIAETH

Codi'r To illustrations

Croeso i Codi'r To

Mae Sistema Cymru - Codi'r To yn brosiect adfywio cymunedol sydd yn dod a’r ddull El Sistema fyd enwog i ogledd Cymru. Mae’r cynllun yn gweithio mewn dwy ysgol gynradd, Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon ac Ysgol Glancegin ym Mangor.

Mae tiwtoriaid cerdd proffesiynnol yn gweithio yn yr ysgolion yn arwain gweithgareddau cerddorol. Maent yn gwneud cysylltiadau â theuluoedd a’r gymdogaeth o gwmpas yr ysgolion gan ddarparu cerddoriaeth fyw yn y gymuned a chyfleoedd cyson i’r disgyblion i berfformio yn gyhoeddus.

Amdanom

Disgyblion yn dysgu gyda Codi'r To