Plant yn chwarae drymiau
Plant ar athro yn chwarae trwmped
Plant yn mwynhau chware gyda drymiau

TRAWSNEWID BYWYDAU DRWY GERDDORIAETH

Logo Codi'r 10 mlynedd mewn porffor, gwyrddlas a melyn

Croeso i Codi'r To

Mae Sistema Cymru - Codi'r To yn brosiect adfywio cymunedol sydd yn dod a’r ddull El Sistema fyd enwog i ogledd Cymru. Mae’r cynllun yn gweithio mewn dwy ysgol gynradd, Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon ac Ysgol Glancegin ym Mangor.

Mae tiwtoriaid cerdd proffesiynnol yn gweithio yn yr ysgolion yn arwain gweithgareddau cerddorol. Maent yn gwneud cysylltiadau â theuluoedd a’r gymdogaeth o gwmpas yr ysgolion gan ddarparu cerddoriaeth fyw yn y gymuned a chyfleoedd cyson i’r disgyblion i berfformio yn gyhoeddus.

Amdanom

Plentyn yn chwarae drwm

"Uchafbwynt y flwyddyn I mi oedd gweld theatre Pontio a Galeri yn llawn o rieni yn dathlu llwyddiant ein cantorion ifanc"

- Carys