Newyddion

Cyfryngau cymdeithasol

 


Codi’r To: El Sistema in Wales, and in Welsh

Cliciwch yma i darllen erthygl Codi’r To: El Sistema in Wales, and in Welsh
gan Carys Bowen, Coordinator, Sistema Cymru


Swydd Wag - Swyddog Codi Arian (rhan-amser)

Mae Sistema Cymru – Codi’r To wedi derbyn grant i benodi swyddog codi arian profiadol i gefnogi gwaith Codi'r To mewn dwy gymuned ym Mangor a Chaernarfon. Rydyn ni eisiau amrywio'r cyllid a gawn, a hynny drwy ddatblygu dulliau codi arian cymunedol ac ar-lein, rhoddion gan unigolion a chefnogaeth gorfforaethol.

Cytundeb: 8 mis (tan ddiwedd Awst 2021 – ond gyda chyfle i drafod ymestyn y cytundeb)

Cyllideb: £14,000 sydd i gynnwys unrhyw orbenion a chostau cysylltiol.

Dyddiad cau: 12 o’r gloch, Dydd Gwener 13eg o Dachwedd 2020

Am fwy o wybodaeth neu os oes gennych ddiddordeb, anfonwch lythyr cais a chopi o’ch CV i carys@codirto.com

Cliciwch yma i weld y swydd ddisgrifiad llawn.


Tudalen Local Giving Codi'r To - cliciwch yma


Adroddiad ymchwil gan Brifysgol Bangor am fuddion prosiect Codi’r To

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad

Gwefan Prifysgol Bangor - cliciwch yma

BBC Cymru Fyw - cliciwch yma


Penblwydd Hapus Codi'r To yn 3 Oed

Fideos Ysgol Maesincla yn Galeri 28.03.17

Cliciwch yma i weld mwy o fideos

Lluniau Maesincla ac Glancegin

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau


Cyngerdd 3ydd Pen-blwydd gyda disgyblion Codi'r To Ysgol MaesinclaCarys Bowen

Galeri, Caernarfon - 28.03.17 - 7 y.h

Tocynnau £5

Gostyngiadau £2

Tocynnau o Galeri 01286 685222

Cliciwch yma i weld mwy


Cyngerdd 3ydd Pen-blwydd gyda disgyblion Codi'r To Ysgol Glancegin Carys Bowen

Pontio, Bangor - 16.03.17 - 7 y.h

Tocynnau £5

Gostyngiadau £2

Tocynnau o Pontio 01248 382828

Cliciwch yma i weld mwy


Disgyblion yn ‘Codi’r To’ wrth ymweld â’r SeneddCarys Bowen

Yn ddiweddar, bu disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Maesincla, Caernarfon a disgyblion Blwyddyn 5 Ysgol Glancegin, Bangor yn ‘codi’r to’ yn ninas Caerdydd gyda pherfformiad cerddorol arbennig yng nghyntedd y Senedd. Cliciwch yma i ddarllen gweddill y stori.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


 

twittertwitterfacebook

Rhybudd Preifatrwydd
Rhif Elusen Gofrestredig 1159046
© 2021 Hawlfraint Codi'r To. Gwefan gan Delwedd