Newyddion

Cyfryngau cymdeithasol

Cynorthwy-ydd Prosiect – Cymunedau Cerdd

Mae Sistema Cymru - Codi’r To yn brosiect adfywio cymunedol wedi ei leoli ym Mangor a Chaernarfon gyda’r nod o ddefnyddio cerddoriaeth fel ffordd o wella bywydau unigolion a chymunedau. Wedi ei ysbrydoli gan y dull El Sistema, In Harmony a’r Big Noise fyd enwog, mae’r prosiect yn gweithio gydag ysgolion cynradd a chymunedau i ddarparu profiadau cerddorol a thiwtora offerynnol.

Rydym yn dymuno penodi person trefnus a brwdfrydig i weinyddu ein prosiect Cymunedau Cerdd, yn gweithio yng nghymuned Ysgol Maesincla ac Ysgol Glancegin.

Cynorthwy-ydd Prosiect:
Swydd rhan amser 15 awr yr wythnos
Cytundeb 12 mis.
Cyflog i’w drafod yn ddibynnol ar brofiad (rhwng £17,000 - £18,525 pro rata)

Manylion pellach, Carys Bowen carys@codirto.com 01286 238200

Dyddiad cau: 12 o’r gloch, Dydd Gwener 1af o Hydref 2021

Hysbyseb Swydd

Swydd ddisgrifiad


Codi’r To: El Sistema in Wales, and in Welsh

Cliciwch yma i darllen erthygl Codi’r To: El Sistema in Wales, and in Welsh
gan Carys Bowen, Coordinator, Sistema Cymru


Tudalen Local Giving Codi'r To - cliciwch yma


Adroddiad ymchwil gan Brifysgol Bangor am fuddion prosiect Codi’r To

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad

Gwefan Prifysgol Bangor - cliciwch yma

BBC Cymru Fyw - cliciwch yma


Penblwydd Hapus Codi'r To yn 3 Oed

Fideos Ysgol Maesincla yn Galeri 28.03.17

Cliciwch yma i weld mwy o fideos

Lluniau Maesincla ac Glancegin

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau


Cyngerdd 3ydd Pen-blwydd gyda disgyblion Codi'r To Ysgol MaesinclaCarys Bowen

Galeri, Caernarfon - 28.03.17 - 7 y.h

Tocynnau £5

Gostyngiadau £2

Tocynnau o Galeri 01286 685222

Cliciwch yma i weld mwy


Cyngerdd 3ydd Pen-blwydd gyda disgyblion Codi'r To Ysgol Glancegin Carys Bowen

Pontio, Bangor - 16.03.17 - 7 y.h

Tocynnau £5

Gostyngiadau £2

Tocynnau o Pontio 01248 382828

Cliciwch yma i weld mwy


Disgyblion yn ‘Codi’r To’ wrth ymweld â’r SeneddCarys Bowen

Yn ddiweddar, bu disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Maesincla, Caernarfon a disgyblion Blwyddyn 5 Ysgol Glancegin, Bangor yn ‘codi’r to’ yn ninas Caerdydd gyda pherfformiad cerddorol arbennig yng nghyntedd y Senedd. Cliciwch yma i ddarllen gweddill y stori.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.


 

twittertwitterfacebook

Rhybudd Preifatrwydd
Rhif Elusen Gofrestredig 1159046
© 2021 Hawlfraint Codi'r To. Gwefan gan Delwedd