Amdanom Ni
Cyfrannwch
Galeri
Newyddion
Ysgolion
Cysylltu

 

Croeso i wefan Sistema Cymru - Codi'r To

Mae Sistema Cymru - Codi'r To yn brosiect adfywio cymunedol sydd yn dod a’r ddull El Sistema fyd enwog i ogledd Cymru. Mae’r cynllun yn gweithio mewn dwy ysgol gynradd, Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon ac Ysgol Glancegin ym Mangor.

Mae tiwtoriaid cerdd proffesiynnol yn gweithio yn yr ysgolion yn arwain gweithgareddau cerddorol. Maent yn gwneud cysylltiadau â theuluoedd a’r gymdogaeth o gwmpas yr ysgolion gan ddarparu cerddoriaeth fyw yn y gymuned a chyfleoedd cyson i’r disgyblion i berfformio yn gyhoeddus.

twittertwitterfacebook

Rhybudd Preifatrwydd
Rhif Elusen Gofrestredig 1159046
© 2021 Hawlfraint Codi'r To. Gwefan gan
Delwedd