News

Social Media


Job Opportunity Cynorthwy-ydd Prosiect – Cymunedau Cerdd (Welsh only available)

Mae Sistema Cymru - Codi’r To yn brosiect adfywio cymunedol wedi ei leoli ym Mangor a Chaernarfon gyda’r nod o ddefnyddio cerddoriaeth fel ffordd o wella bywydau unigolion a chymunedau. Wedi ei ysbrydoli gan y dull El Sistema, In Harmony a’r Big Noise fyd enwog, mae’r prosiect yn gweithio gydag ysgolion cynradd a chymunedau i ddarparu profiadau cerddorol a thiwtora offerynnol.

Rydym yn dymuno penodi person trefnus a brwdfrydig i weinyddu ein prosiect Cymunedau Cerdd, yn gweithio yng nghymuned Ysgol Maesincla ac Ysgol Glancegin.

Cynorthwy-ydd Prosiect:
Swydd rhan amser 15 awr yr wythnos
Cytundeb 12 mis.
Cyflog i’w drafod yn ddibynnol ar brofiad (rhwng £17,000 - £18,525 pro rata)

Manylion pellach, Carys Bowen carys@codirto.com 01286 238200

Dyddiad cau: 12 o’r gloch, Dydd Gwener 1af o Hydref 2021

Hysbyseb Swydd (Welsh only available)

Swydd ddisgrifiad (Welsh only available)


Codi’r To: El Sistema in Wales, and in Welsh

Click here to read an article on Codi’r To: El Sistema in Wales, and in Welsh
by Carys Bowen, Coordinator, Sistema Cymru


Codi'r To's Local Giving page - click here


Research report from Bangor University for the benefits of the Codi'r To project

Click here to read the report

Bangor University website - click here

BBC Cymru Fyw (Welsh only available) - click here


Happy Birthday Sistema Cymru - Codi'r To - 3 years on

Ysgol Maesincla Videos at Galeri 28.03.17

Click here to see more videos

Maesincla and Glancegin Stills

Click here to see more stills


Carys Bowen

3rd Birthday Concert with Ysgol Maesincla Codi'r To Pupils

Galeri, Caernarfon - 28.03.17 - 7pm

Tickets £5

Concessions £2

Tickets from Galeri 01286 685222

Click here to see more


3rd Birthday Concert with Ysgol Glancegin Codi'r To PupilsCarys Bowen

Pontio, Bangor - 16.03.17 - 7pm

Tickets £5

Concessions £2

Tickets from Pontio 01248 382828

Click here to see more


Codi’r To ‘Raise the Roof’ during Senedd visitCarys Bowen

Year 6 pupils from Ysgol Maesincla, Caernarfon and Year 5 pupils from Ysgol Glancegin, Bangor who ‘raised the roof’ and ‘brought the house down’ with their new-found musical talent when they visited the Senedd Building recently. Click here to read the full story.

Click here to see more pictures.

 

twittertwitterfacebook

Privacy Notice
Registered Charity Number 1159046
© 2021 Copyright Codi'r To. Website by Delwedd