News

Social Media


Rheolydd Sistema Cymru - Codi'r To (Cymraeg yn unig)

Rydym yn dymuno penodi person brwdfrydig a threfnus iawn i arwain y prosiect cyffrous hwn yng Ngwynedd.

Mae Codi’r To yn brosiect adfywio cymunedol gyda’r nod o ddefnyddio cerddoriaeth fel ffordd o wella bywydau unigolion a chymunedau. Gan ddilyn y dull El Sistema byd-enwog, bwriad y prosiect yw ysbrydoli a bod yn weddnewidiol i blant, teuluoedd, ysgolion a chymunedau, gan godi disgwyliadau a gwella cyfleoedd bywyd, yn arbennig felly cyfleoedd plant difreintiedig a’r rhai sy'n tangyflawni’n addysgiadol.

Mae’r prosiect yn gweithio gydag Ysgol Maesincla, Caernarfon ac Ysgol Glancegin, Bangor a chymunedau o gwmpas y ddwy ysgol i ddarparu profiadau cerddorol a thiwtora offerynnol. Mae pob disgybl yn y ddwy ysgol yn derbyn gwersi cerddoriaeth yn wythnosol ac mae’r tîm o diwtoriaid hefyd yn cynnig cyfleoedd ychwanegol ar ôl ysgol, yn ystod gwyliau ysgol, a gweithdai cymunedol gyda theuluoedd a’r gymdogaeth o amgylch yr ysgolion.

Swydd Y Rheolydd

Bydd y Rheolydd yn gyfrifol am dîm o staff, gan gynnwys y Cyfarwyddwr Cerdd, Tiwtoriaid Cerdd a Chydlynydd Prosiectau. 
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd o gydgordio’r prosiect  a bod yn brif gyswllt rhwng y tiwtoriaid cerdd, yr ysgolion, arianwyr, gwirfoddolwyr a Bwrdd Ymddiriedolwyr Codi’r To.

Oriau:              28 awr yr wythnos
Lleoliad:           Caernarfon yn arferol
Cyflog:             rhwng £28,000 - £35,000 pro rata yn ddibynnol ar brofiad yr unigolyn

Ceisiadau trwy lythyr gan gynnwys CV ynghŷd ag enw dau unigolyn all gyflwyno geirda erbyn 12:00 ganol dydd, 1af o Ragfyr 2023.  Am swydd-ddisgrifiad, rhagor o fanylion neu i yrru eich cais atom, ebostiwch carys@codirto.com  neu drwy’r post i:

Sistema Cymru – Codi’r To
Canolfan Noddfa
Cil Peblig,
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2RS

Disgwylir cynnal y cyfweliadau yng Nghaernarfon yn yr wythnos yn cychwyn 4ydd o Ragfyr.

Swydd Ddisgrifiad (PDF)


Codi’r To: El Sistema in Wales, and in Welsh

Click here to read an article on Codi’r To: El Sistema in Wales, and in Welsh
by Carys Bowen, Coordinator, Sistema Cymru


Codi'r To's Local Giving page - click here


Research report from Bangor University for the benefits of the Codi'r To project

Click here to read the report

Bangor University website - click here

BBC Cymru Fyw (Welsh only available) - click here


Happy Birthday Sistema Cymru - Codi'r To - 3 years on

Ysgol Maesincla Videos at Galeri 28.03.17

Click here to see more videos

Maesincla and Glancegin Stills

Click here to see more stills


Carys Bowen

3rd Birthday Concert with Ysgol Maesincla Codi'r To Pupils

Galeri, Caernarfon - 28.03.17 - 7pm

Tickets £5

Concessions £2

Tickets from Galeri 01286 685222

Click here to see more


3rd Birthday Concert with Ysgol Glancegin Codi'r To PupilsCarys Bowen

Pontio, Bangor - 16.03.17 - 7pm

Tickets £5

Concessions £2

Tickets from Pontio 01248 382828

Click here to see more


Codi’r To ‘Raise the Roof’ during Senedd visitCarys Bowen

Year 6 pupils from Ysgol Maesincla, Caernarfon and Year 5 pupils from Ysgol Glancegin, Bangor who ‘raised the roof’ and ‘brought the house down’ with their new-found musical talent when they visited the Senedd Building recently. Click here to read the full story.

Click here to see more pictures.

 

twittertwitterfacebook

Privacy Notice
Registered Charity Number 1159046
© 2021 Copyright Codi'r To. Website by Delwedd